Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Tiek aicināts pieteikt Latvijas Lepnumu 2016

Laikraksts Diena un telekompānija TV3 līdz 7. oktobrim aicina iesniegt pieteikumus Latvijas lepnuma balvai par pašaizliedzīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri vairojuši valstī labo, rādot iedvesmojošu piemēru un ar sirds siltumu sniedzot ieguldījumu Latvijas sabiedrības labā!

Latvijas lepnuma kandidātus var pieteikt trīs veidos:

Zinību diena Kārsavas novadā

Ceturtdien, 1. septembrī, tāpat kā citviet Latvijā, arī Kārsavas novadā tiks svinēta Zinību diena. Zinību diena 1. septembrī Kārsavas novada izglītības iestādēs:

-        Salnavas pamatskolā plkst. 9.00,

-        Mežvidu pamatskolā plkst. 9.00,

-        Mērdzenes pamatskolā plkst. 10.00,

-        Kārsavas vidusskolā plkst. 8.30. 

PAZIŅOJUMS PAR KĀRSAVAS NOVADA LAUKU APVIDUS ZEMES IZNOMĀŠANU

Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumu nolemts iznomāt uz laiku līdz pieciem gadiem, bez apbūves tiesībām,  lauksaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekrītošās lauku apvidus zemes vienības:

Mērdzenes pagasta teritorijā:

ar kadastra apzīmējumu 6872  002 0075, platība 0,6ha,

ar kadastra apzīmējumu  6872 002 0118, platība 0,3ha, 

ar kadastra apzīmējumu  6872 002 0119, platība 0,3ha,

ar kadastra apzīmējumu  6872 002 0146, platība 1,0ha, 

ar kadastra apzīmējumu  6872 003 0067, platība 3,3ha,

ar kadastra apzīmējumu  6872 005 0209, platība 2,71ha, 

ar kadastra apzīmējumu  6872 005 0228, platība 2,2ha;
Salnavas pagasta teritorijā:

ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0133, platība 1,01ha. 

Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā: Kārsavas novada pašvaldība iesaista 13 skolēnus

Saglabājot iesākto tradīciju, kopā ar Kārsavas novada pašvaldību Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šovasar organizēja skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, kur jauniešu atsaucība vienmēr ir bijusi salīdzinoši augsta. Šogad novadā tika nodarbināti 13 jaunieši vecumā no 15 - 16 gadiem ar nosacījumu, ka pēc 9. klases absolvēšanas turpinās mācības Kārsavas vidusskolā vai Malnavas koledžā.

Gluži kā iepriekšējā gadā, skolēniem bija iespēja strādāt Kārsavas novada pašvaldības iestādēs, laika posmā no 1. augusta līdz 12. augustam.

Šogad skolēniem tika piedāvāti dažādi darbi, kas saistīti ar teritoriju uzkopšanu, neizpaliekot arī radošajiem darbiem, kā arī darbiem novada iestāžu administratīvajā aparātā. Lai vasaras skolēnu nodarbinātības darba process norisinātos pilnvērtīgi, katram skolēnam bija savs darba vadītājs, kurš jaunietim palīdzēja apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un integrēties darba vidē. Kārsavas novada pašvaldībā tika nozīmēti četri darba vadītāji - Anna Zīmele, Anatolijs Posredņikovs, Solvita Dzērkale un Jānis Kolčs.

Jāatzīmē, ka skolēniem bija iespēja strādāt ne tikai Kārsavā, bet arī Malnavā, Goliševā un Mērdzenes pagastā, atkarībā no sava darbu vadītāja, kā arī atrašanās vietas.

ŠONEDĒĻ KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Kārsavas novada pašvaldības vadības nedēļas, no 29. augusta līdz 2. septembrim, darba aktualitātes.

Pirmdiena, 29. augusts

Plkst. 9.00-14.00 Kārsavas novada izglītības iestāžu apsekošana, par gatavību nākamajam mācību gadam. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Plkst. 13.00 siltumtrases projekta noslēguma sapulce. Piedalās izpilddirektors Toms Vorkalis un „Kārsavas Namsaimnieks” valdes loceklis Edgars Lipskis.

Otrdiena, 30. augusts

Plkst. 8.30 vadības sapulce, piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis, izpilddirektors Toms Vorkalis.

Plkst. 10.00 ievadseminārs Kārsavas novada izglītības iestāžu direktoriem, vadītājiem un pedagogiem uzsākot 2016. / 2017. mācību gadu. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.

Kārsavas novadā pirmsskolas pedagogu darba algas pieaugums būs 100 eiro

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lūdza pašvaldībām no šī gada 1. septembra nodrošināt visiem pirmsskolas pedagogiem 620 eiro atalgojumu. Kārsavas novada pašvaldība 25. augusta domes sēdē atbalstīja LIZDA piedāvāto summu. Kārsavas novadā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba algas reālais pieaugums būs aptuveni 100 eiro. 

Kārsavas novada pašvaldība, lēmumu nodrošināt 620 eiro atalgojumu pirmsskolas pedagogiem par likmi - 40 stundām nedēļā, izskatīja 25. augusta domes sēdē. Deputāti atbalstīja LIZDA piedāvāto 620 eiro atalgojumu, lai novada izglītības iestāžu pedagogiem tiktu ievērots vienlīdzības princips.

Augusta nogalē būs lustīga Kārsavas novada svētku svinēšana

Tuvojas Kārsavas novada svētki, kuri šogad pulcēs novadniekus un gaidīs ciemiņus no 20. līdz 28. augustam. Tā būs bagātīgi piepildīta nedēļa, kuras laikā būs iespēja apmeklēt kultūras pasākumus, spēkoties dažādās sacensībās un baudīt populāru mākslinieku uzstāšanos – pie mums viesosies grupas “Tērvete”, “Dzelzs vilks” un citi.

Novada svētkus 20. augustā atklās Kārsavas novada Jauniešu diena Mežvidos. Šajā dienā būs iespēja darboties dažādās meistardarbnīcās (no plkst. 17.00), plkst. 20.00 jaunieši muzicēs, dejos un rādīs savus talantus koncertā, kurā tiks sumināti Mežvidu pagasta pilngadnieki. Vakarā plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Azars”, pusnaktī pārsteigums – putu ballīte.

Biedrība „Pūga” realizēs jauniešu apmaiņas projektus Latvijā un Armēnijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi biedrības „Kārsavas novada jauniešu centrs „Pūga”” iesniegtos jauniešu apmaiņas projektus „Jo dziļāk mežā, jo zaļāk!” un „Entrepreneurship through thiking”, kas tiks īstenoti programmas "Erasmus +: Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekta „Jo dziļāk mežā, jo zaļāk!” mērķis ir veicināt jauniešos izpratni par mežu kā nacionālo resursu, kā arī veicināt jauniešu izglītošanu par to kā meža bagātības var mijiedarboties ar uzņēmējdarbību.

SIA „Kārsavas namsaimnieks” meklē grāmatvedi

SIA „Kārsavas namsaimnieks”, reģ.nr.56803002941, kas ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas nekustamā īpašuma pārvaldības (apsamniekošanas), siltumapgādes un ūdensapgādes jomā, aicina pieteikties darbā uz grāmatveža (profesijas kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru 331301) amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Nepiederošām personām Kārsavas vidusskolas stadiona teritorijā atrasties aizliegts

Šobrīd Kārsavas vidusskolas stadionā norit būvdarbi, ekspluatācijā iedzīvotājiem tas tiks nodots septembra beigās, bet līdz tam ir kategoriski aizliegts uzturēties stadiona teritorijā.

Uz šo brīdi paveikto darbu apjoms pārsniedz 90 %. Ir ierīkota drenāžas un lietusūdens cauruļvadu sistēma, ierīkots ūdensvads ar hidranta uzstādīšanu un daļēji ierīkota elektroapgaisme teritorijā. Ir izveidots daudzfunkcionālais laukums, skrejceliņi, lodes grūšanas sektors un futbola laukums. Ierīkota tāllekšanas bedre, uzbūvēti bruģakmeņu celiņi un iesēts zālājs. Uzstādīti vingrošanas elementi.

ŠONEDĒĻ KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Kārsavas novada pašvaldības vadības nedēļas, no 22. augusta līdz 28. augustam, darba aktualitātes. 

Pirmdiena, 22. augusts

Plkst. 9.00 Malnavas ūdenssaimniecības ūdensvada remontdarbu gaitas apsekošana. Piedalās izpilddirektors Toms Vorkalis.

Plkst. 10.00 Kārsavas novada svētku darba grupas sapulce. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis.

Plkst. 10.00 tikšanās ar muzeju eksperti Inetu Zelču Sīmansoni, par Līču mājas projektu, kurā ir plānots izveidot muzeju. Piedalās izpilddirektors Toms Vorkalis un tūrisma organizatore Inga Bernāne.

Plkst. 15.00 apvienotā finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēde. Piedalās domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis, izpilddirektors Toms Vorkalis.

Ielādes laiks: 0.08 sekundes
6,798,426 Unikāli apmeklētāji